Disclaimer voor MediaComm In-House Graphic Design Support

 

Deze disclaimer legt de gebruiksvoorwaarden en beperkingen vast voor het gebruik van de diensten aangeboden door MediaComm, een in-house graphic design ondersteuningsbedrijf. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de volgende voorwaarden:

 

  1. Intellectueel Eigendom: Alle grafische ontwerpen, illustraties, logo’s, en andere creatieve inhoud die door MediaComm worden geleverd, blijven eigendom van MediaComm, tenzij anders overeengekomen. Het is verboden om de verstrekte inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of hergebruiken zonder schriftelijke toestemming van MediaComm.

 

  1. Auteursrechten: MediaComm garandeert dat de verstrekte grafische ontwerpen origineel zijn en geen inbreuk maken op bestaande auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien er een claim of geschil ontstaat met betrekking tot auteursrechten, is MediaComm niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die hieruit voortvloeit.

 

  1. Nauwkeurigheid van Informatie: Hoewel we ons inspannen om accurate en up-to-date informatie te verstrekken in onze grafische ontwerpen, kunnen we niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de verstrekte informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de verstrekte inhoud te verifiëren voordat deze wordt gebruikt.

 

  1. Vertrouwelijkheid: MediaComm behandelt alle verstrekte informatie en materialen als vertrouwelijk. We nemen redelijke maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, maar we kunnen geen absolute garantie bieden tegen ongeoorloofde toegang of gebruik van deze gegevens.

 

  1. Beperkte Aansprakelijkheid: MediaComm is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of de verstrekte grafische ontwerpen.

 

  1. Wijzigingen: MediaComm behoudt zich het recht voor om deze disclaimer en de bijbehorende voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig te controleren op updates.

 

  1. Toepasselijk Recht: Deze disclaimer valt onder de wetten van het rechtsgebied waarin MediaComm is gevestigd, en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken binnen dat rechtsgebied.

 

Door gebruik te maken van de diensten van MediaComm, erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u het niet eens bent met enig aspect van deze disclaimer, wordt u geadviseerd om geen gebruik te maken van onze diensten.

 

Laatst bijgewerkt: 22 augustus 2023

 

Neem voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer contact met ons op via info@mediacomm.be.

 

MediaComm In-House Graphic Design Support

Bredastraat 85 bus k01, 2060 Antwerpen

info@mediacomm.be Tel. 03 344 03 87

www.mediacomm.be

Koop nu je ticket voor THiNK, onze creatieve workshop, en geniet van een early bird korting
Early Bird tickets nu beschikbaar!